L’institut

L’Institut de Cornellà neix amb la intenció d’integrar-se al teixit educatiu de la ciutat de Cornellà de Llobregat i amb una clara divisa:

FORMAR PERSONES DIGNES I LLIURES

DIGNES culturalment parlant

LLIURES de pensament i acció

Ciutadans amb les competències i destreses pròpies de la ciutadania del segle XXI