La Xarxa Activa de Joves per la Igualtat (XAJI) es desenvolupa en el marc de l’educació entre iguals i l’aprenentatge cooperatiu amb l’objectiu de formar persones joves que siguin capaces de promoure la igualtat de gènere, detectar episodis de violència en el seu propi entorn educatiu i finalment esdevinguin referents i agents actius per la transformació social.
La XAJI és un projecte coordinat per la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere en agrupació amb diferents entitats professionals de la prevenció de les violències de gènere.

Durant el curs 2019-2020 la composició de l’equip XAJI és: