Alumnes

En aquest apartat us expliquem com organitzem la participació de l’alumnat en el funcionament del centre.