HORARI D’ESTIU

Fins al 19 de juliol: matins de 9h a 14h de dilluns a divendres

Hem iniciat els tràmits administratius per a canviar el nom de l’Institut i passar a dir-nos INSTITUT NEUS CATALÀ