Llibres de text curs 2018-19

(Llista actualitzada a 15/06/2018)

 

LLIBRES DE TEXT 1r ESO . Curs 2018-2019

 

Matèria Editorial ISBN
Català 1r Santillana 9788479189303
Castellà 1r Santillana 9788490476918
Biologia i geologia 1r. Santillana 9788490475546
Geografia i Història 1r Vicens Vives 9788468230610
Carpeta d’ activitats 1r Vicens Vives 9788468232546
Anglès. Student’s Book Burlington 9789963489152
Anglès. Workbook Burlington 9789963489190
Matemàtiques Baula 9788447927968

 

LLIBRES DE TEXT 2n ESO . Curs 2018-2019

 

Matèria Editorial ISBN
Català 2n Santillana 9788490477663
Castellà 2n Santillana 9788490470176
Física i Química Santillana 9788490475713
Geografia i Història 2n Vicens Vives 9788468235929
Carpeta d’ activitats 2n Vicens Vives 9788468239842
Anglès. English in use. Catalan. ESO 2 Burlington 9789963489251
Anglès. Workbook. Catalan ESO 2 Burlington 9789963489299
Matemàtiques Baula 9788447931484

Optativa de francès:

Parachute. Méthode de français. Livre de l’élève 2. Ed. Santillana 9788490490891.

(no cal el llibre d’exercicis)

 

LLIBRES DE TEXT DE 3r d’ESO. Curs 2018-2019

Matèria Editorial ISBN
Matemàtiques 3r Baula 9788447928002
Física i Química 3r Santillana 9788490472125
Biologia i Geologia 3r Santillana 9788490475515
Anglès English in use Burlington 9789963516711
Anglès. Workbook Burlington 9789963516735
Anglès. Novel·la. The Boscombe Valley Mystery. Black Cat. Vicens Vives 9788853015488
Geografia i Història 3 Vicens Vives 9788468231976
Carpeta d’ activitats 3 Vicens Vives 9788468232553
Català 3r Vicens Vives 9788468231860
Castellà 3r Vicens Vives 9788468232508

Optativa de francès:

Parachute. Méthode de français. Livre de l’élève 3. Ed. Santillana 9788490480167

Cahier d’exercices 3. Ed. Santillana. 9788490490174

LLIBRES DE TEXT DE 4t d’ESO. Curs 2018-2019

Matèria Editorial ISBN
Matemàtiques Baula 9788447931521
Anglès. Student’s Book. New English in use. ESO 4 Burlington 9789963516780
Anglès. Workbook. ESO 4 Burlington 9789963516803
Anglès. Novel·la. Rain, Rain, Go Away, Black Cat. Vicens Vives 9788468238869
Geografia i Història 4 Vicens Vives 9788468236018
Carpeta d’ activitats Vicens Vives 9788468240206
Català Vicens Vives 9788468235998
Castellà Vicens Vives 9788468236001
Matèries Optatives
Francès: Parachute Méthode de français. Livre de l’élève 4 Santillana 9788490491874
Francès. Cahier d’exercices 4. Santillana 9788490492154
Biologia Santillana 9788490470336
Física i Química Santillana 9788490470404

LLIBRES DE TEXT DE 1r BATXILLERAT. Curs 2018-2019

Matèries comunes

Català Llengua catalana i literatura 1. Ed.Cruïlla. 9788466119221
Castellà Lengua castellana y literatura 1. Ed.Cruïlla 9788466138567
Anglès Over to you. Student’s Book 1. Oxford 9780194326681
Over to you. Workbook 1. Catalan PK. Oxford 9780194450164
Novel·la: Brothers in Arms 9780194625340
Novel·la: Blown Away. Richmond 9788466816458
Ciències Món Contemporani Cultura científica. Sèrie Explora. Saber fer.

Editorial  Grup Promotor.

9788490479070

Itinerari Científic

Química Química 1. Ed. Santillana 9788491302827
Biologia Biologia 1. Ed. Barcanova. 9788448923402
Opció: Física Física 1. Ed Mc Graw Hill 9788448611385
Opció: Ciències de la terra Ciències de la terra i del medi ambient 1r Batx. Editorial Castellnou. 9788417406189
Matemàtiques Matemàtiques 1.  Sèrie Resol. Saber fer. Ed. Santillana 9788490476963
Opció: Francès C’est à dire B1. Livre de l’élève. Santillana 9788490490969
C’est à dire B1. Cahier d’exercises. Santillana 9788490490884

Itinerari Tecnològic

Física Física 1. Ed Mc Graw Hill 9788448611385
Química Química 1. Ed. Santillana 9788491302827
Matemàtiques Matemàtiques 1. Sèrie Resol. Saber fer. Ed. Santillana 9788490476963
Tec. Industrial Tecnologia Industrial 1. Ed. Mac Graw Hill 9788448611347

Itinerari Socials

Macs 1 Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. Sèrie Resol. Saber fer. Edit. Santillana 9788483056868
Economia Economia. Editorial Barcanova 978848940331
E.de l’Empresa Economia de l’Empresa I. Ed. Edebé. 9788423690909
Història Món C. Història del Món Contemporani. Vicens Vives. 9788468238937
Francès C’est à dire B1. Livre de l’élève. Santillana 9788490490969
C’est à dire. Cahier d’exercicses. Santillana 9788490490884

Itinerari Humanitats

Llatí Llatí 1 Batx. Edit. Santillana. 9788479184476
Història Món C. Història del Món Contemporani. Vicens Vives. 9788468238937
Francès C’est à dire B1. Livre de l’élève. Santillana 9788490490969
C’est à dire B1. Cahier d’exercises. Santillana 9788490490884

 

LLIBRES DE TEXT DE 2n BATXILLERAT. Curs 2018-2019

Matèries comunes

Català Llengua catalana i literatura 2. Ed. Cruïlla 9788466132800
Castellà Lengua castellana y literatura 2. Ed. Cruïlla 9788466142465
Anglès Over to you. Student’s Book 2. Batxillerat. Oxford. 9780194326766
Over to you. Workbook 2. Batxillerat. (Catalan Pk) Oxford 9780194450171
Novel·la: River of dreams. Richmond 9788466816533
Novel·la: When the sea came in. Richmond 9788466816557
Història Història d’Espanya segles XIX-XX. Editorial Vicens Vives. 9788468236056
Filosofia Història de la Filosofia 2n Batx. Ed. Edebé 9788423695355

Itinerari Científic

Opció: Física Física 2. Ed. Mc Graw Hill 9788448170028
Química Química 2. Ed. Santillana 9788491302810
Biologia Biologia 2. Ed. Barcanova 9788448924522
Matemàtiques Matemàtiques 2. Sèrie Resol. Saber fer. Ed. Santillana 9788491302797
Opció: Ciències de la terra Ciències de la terra i del medi ambient 2n Batx. Ed. Castellnou 9788417406196

Itinerari Tecnològic

Física Física 2. Ed. Mc Graw Hill 9788448170028
Química Química 2. Ed. Santillana 9788491302810
Tec. Industrial Tecnologia Industrial 2. Ed. McGraw-Hill 9788448611361
Matemàtiques Matemàtiques 2. Sèrie Resol. Saber fer. Ed. Santillana 9788491302797

Itinerari Socials

Geografia Geografia 2n Batx. Vicens Vives. 9788468236087
Història de l’Art Història de l’Art. Vicens Vives 9788468236063
Empresa Economia de l’empresa 2. Editorial Mac Graw Hill 9788448183837
Macs Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. Sèrie Resol. Saber fer.  Ed. Santillana 9788491306955

Itinerari Humanitats

Llatí Llatí 2. Ed. Edebé  
Història de l’Art Història de l’Art. Vicens Vives 9788468236063

LLIBRES DE TEXT DE CICLES FORMATIUS. Curs 2018-2019

 

CFGM Cuina i Gastronomia 1

 

Anglès

 

Restaurants and catering. Emma Morgan. Student’s book. Burlington books. 9789963510597

 

Restaurants and catering. Emma Morgan. Workbook. Burlington books. 9789963510603

 

CFGM Serveis en restauració 1

Anglès

(servirà pels dos cursos)

Restaurants and catering. Emma Morgan.Student’s book.Burlington books. 9789963510597

 

Restaurants and catering. Emma Morgan. Workbook. Burlington books. 9789963510603
     
Francès Au service du client. Francés para cocina y restauración. Ed. Paraninfo 8497324021

 

CFGM Elaboració de Productes Alimentaris

 

Anglès

 

Restaurants and catering. Emma Morgan. Student’s book. Burlington books. 9789963510597

 

Restaurants and catering. Emma Morgan. Workbook. Burlington books. 9789963510603

 

CGFS Guia, Informació i Assistència Turístiques 1

Anglès English for International Tourism Intermediate. Editorial Pearson. 9781447923831

 

CFGS Agència de Viatges i Gestió d’Esdeveniments 2

 

Francès

Tourisme.com (2 ème édition). Cle International. Juillet 2013. Niveaux A2/B1.

Sophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

9782090380446

 

CGFS Guia, informació i assistència turístiques 2

 

Francès

Tourisme.com  (2 ème édition). Cle International. Juillet 2013. Niveaux A2/B1.

Sophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

9782090380446

 

CAS (Curs d’Accés a Grau Superior)

 

Anglès

English File, Christina Latham-Koenig and Clive Oxeden. Pre-intermediate Student’s book. Oxford University Press

3rd edition  (No workbook)

 

9780194598453

Matemàtiques Matemàtiques. Prova d’accés a CFGS. Editorial Vicens Vives 9788468204772

 

Direcció de Cuina 1r

Francès Au service du client. Francés para cocina y restauración. Ed. Paraninfo 978497324021

 


 

 

Direcció de Cuina 2

Anglès English for Hospitality and Tourism. Editorial Educalia 978841663880

 

Direcció de Serveis 1

Francès Au service du client. Francés para cocina y restauración. Ed. Paraninfo 9788497324021

Direcció de Serveis 2

Anglès English for Hospitality and Tourism. Editorial Educalia 978841663880