Llengua catalana

llibre-rosa-senyera-e1398258125690

INS CAVALL BERNAT . CONCURS LITERARI مسابقة أدبية ليوم سانت جوردي م٢٠١٧
SANT JORDI 2017
BASES

El concurs premiarà el millor text en prosa i en vers de tema lliure.
– Extensió: Prosa .- màxim 2 folis DinA4 a una cara
Poesia.- màxim 50 versos.
– Llengües: Català, castellà, anglès, francès i altres llengües (amb traducció).
– 75 Aniversari de la mort de Miguel Hernández : Premi especial a un
text de compromís social.

– Categories: Es premiaran el 1er i 2n classificats per cadascuna de les llengües i categories següents – 1er cicle ESO
– 2n cicle ESO
– Batxillerat
– Cicles i CAS

– Presentació: L’original i una còpia s’entregaran a consergeria, tancats en un sobre on constarà el títol, curs i pseudònim de l’autor o autora.
Dins del sobre hi haurà un altre sobre, també amb el títol, curs i pseudònim i, a dintre, figurarà amb el pseudònim el nom real.

– Termini: Els treballs es poden presentar a partir del 20 i FINS AL 31 DE MARÇ.