TITULACIÓ

Grau: Mitjà

Titulació: Tècnic/a en Elaboració de productes alimentaris

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Accés al cicle:

  • Títol de graduat en Educació secundària (ESO)
  • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius

 

La competència general d’aquest títol consisteix a elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat i efectuar el manteniment de primer nivell dels equips, aplicant la legislació vigent d’higiene i de seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

De què treballaràs?

Elaborador/a de productes alimentaris. Operador/a de màquines i equips per al tractament i l’elaboració de productes alimentaris. Operador/a i controlador/a de línies d’envasament i embalatge. Recepcionista i magatzemista. Abastador/a de matèries primeres i de materials a les línies de producció. Operador/a de dosificadors. Supervisor/a de línia.

On treballaràs?

  • Empreses alimentàries
  • Empreses de menjars preparats
  • Empreses de càtering