Projecte “L’atenció conscient en l’aprenentatge per projectes”

Motivació

La pràctica de la plena consciència ajuda, a l’alumnat, a millorar la seva capacitat d’atenció i concentració, a ser capaços d’establir prioritats, prendre decisions, administrar el temps, autoorganitzar-se i gestionar de manera efectiva els seus estats emocionals. Tots ells elements bàsics per al treball cooperatiu i l’aprenentatge per projectes. De la mateixa manera, i pel que fa al professorat, la formació emocional minimitza la seva vulnerabilitat davant de les situacions conflictives amb els alumnes i/o companys i neutralitza l’estrès. A uns i a altres els aporta una millora significativa en el clima que es genera a l’aula en el vessant acadèmic i socioemocional.

És per això que en el curs 2015/16 el nostre centre va iniciar una primera aproximació a un nou model de pràctica pedagògica a partir de la introducció del treball per projectes globalitzats a 1r d’ESO. La valoració positiva que es va fer d’aquesta experiència, per part del professorat i de l’alumnat implicat, ens ha portat a implementar el treball per projectes a 1r, 2n i 3r d’ESO incrementant el nombre d’hores que s’hi dediquen, que han passat de tres hores setmanals a vuit.

Paral·lelament, les pràctiques d’atenció conscient que s’apliquen a les tutories i a altres matèries ens han portat al convenciment que són estratègies que poden connectar harmònicament amb el treball per projectes del curs 2017-2018.

Descripció del nucli motor

Els docents que impulsaran el canvi són per una banda l’equip de professorat implicat en el treball per projectes de 1r, 2n i 3r de l’ESO i el de les professores que han iniciat el projecte d’intervenció de Mindfulness a l’institut. Un nombre elevat de professorat del claustre està molt engrescat i disposat a formar-se en aquesta línia de treball. I l’equip de gestió els acompanya i dóna total suport a aquestes iniciatives.

Equip projectes 1r d’ESO

Lluís López i Àngel Pallejà: àrea tecnologies
Esther Mora i Núria Laporta: àrea de llengües
Teresa Sola: àrea de ciències socials
Joan Talarn i Cristóbal Martínez: àrea de ciències naturals

Equip projectes 2n d’ESO

Alfonsa Mañas i Dolors Raventós: àrea de ciències naturals
Patrícia García: àrea de tecnologies
Rosa Pujol: àrea de llengües estrangeres
Sandra Gimeno i Raquel Flix: àrea de ciències socials

Equip projectes 3r d’ESO

Júlia López: àrea de ciències naturals
Arnau Sánchez i Alícia García: àrea de tecnologies
Toni Pujadas i Rosa Rodrigo: àrea de ciències socials

Projecte d’intervenció de Mindfulness

Karina Grau: àrea de llengües estrangeres
Montse Ramírez: àrea de llengües estrangeres

Proposta del projecte de singularització

L’atenció conscient en l’aprenentatge per projectes vol aconseguir pensar i posar en pràctica una manera de fer, ser i estar que ha de permetre crear un entorn educatiu favorable i que ha d’aportar, a l’alumnat, l’afecte, seguretat i autoestima necessaris per avançar conjuntament en l’èxit educatiu i que, a la vegada, afavorirà els canvis metodològics del professorat en un clima de treball i d’il·lusions compartides.

Organització

En els horaris del professorat per al curs 2016-17 està previst que el grup impulsor de projectes de 1r i 2n d’ESO tingui dues hores de reunió setmanals. L’equip d’intervenció de Mindfulness intervé en l’equip de tutories de 1r d’ESO amb una hora de reunió setmanal. En aquest espai horari pot tenir entrada el mentor assignat.
Hi ha, també, la possibilitat de fer les trobades formatives generals els dimarts a partir de les 16:30 (quinzenalment)

Projectes i programes rellevants

• Projecte TEI : Tutoria entre iguals.
• Pla de l’esport: Pla de foment de l’activitat física (bàsquet i futbol sala)
• Programa Salut i Escola
• Treball per projectes: Inici curs 2015-2016
• Projecte eduCAT: un ordinador per alumne
Activitats participatives: Zafra Foto, Zafra News, Zafra Investigadora, Grup de Rock, FIRST
• Programa STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques)
• Programa EXIT
• Centre formador màster en secundària
• Projecte GEP (2017_2020)
• APS: aprenentatge i servei comunitari

Recursos d’assessorament o formació

Aquest curs, en el centre, comptarem amb la formació de Cinema en curs i En residència.
A més a més, l’institut forma part de l’Escolanova21 i formem part de la XARXA XV.