Pilars pedagògics. Bases model educatiu

Pilars pedagògics. Bases model educatiu

Les bases del nostre model educatiu es fonamenten en:

  • Aprendre a aprendre: garantir la formació acadèmica completa i de qualitat, prioritzant la construcció de coneixement més que la simple transmissió del mateix. Aprendre fent, cooperant, participant, amb autonomia i responsabilitat, amb esforç i constància.
  • Aprendre a viure junts : garantir la formació en el respecte, solidaritat, esforç, participació, col·laboració i acceptació de la diferència. Educar alumnat compromès amb la societat actual.
  • Treball globalitzat i per projectes a l’ESO aglutinant les matèries de CCSS, Tecnologia i Ciències. Treball sistemàtic, individual i cooperatiu (en grup), a la resta de matèries.
  • Impuls de la lectura des de les diferents àrees: transversalitat.
  • Foment de la recerca i el gust per la descoberta.
  • Ús de les tecnologies: un ordinador per alumne, pissarres i llibres digitals.
  • Escoles despertes