Objectius educatius prioritaris

Objectius educatius prioritaris

Facilitar i acompanyar el pas de primària a secundària. Cotutoria a 1r d’ESO per tal de cercar el benestar emocional que afavoreixi el sentit de pertinença i la serenitat necessària per aprendre. Orientació a 4t d’ESO i 2n de BTX.

Aconseguir que l’alumnat es senti protagonista del propi aprenentatge i vetllar per l’èxit de tots respectant alhora les particularitats. Fomentar la iniciativa, la curiositat per saber i investigar en entorns autoorganitzats utilitzant diferents estratègies.

Fer una avaluació formativa dels aprenentatges.

Treballar per competències: lingüística, digital, matemàtica, expressiva-creativa, tecnològica i comunicativa. Potenciar activitats globals, interactives i pràctiques que promoguin coneixements significatius vinculats a la vida.

Utilitzar el diàleg com a mitjà per superar els conflictes. L’institut esdevé un espai de convivència, respecte, participació i col·laboració.

Formar l’alumnat per ser crític amb la realitat que l’envolta.