PREINSCRIPCIÓ PFI

CAL FER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIALMENT A LA SECRETARIA DEL CENTRE DE 10h A 13h.

Les sol·licituds de preinscripció als programes de formació i inserció s’han de presentar del 10 al 21 de maig

IMPRIMEIX EL DOCUMENT model de sol·licitud de preinscripció i OMPLE’L 

Reuneix tota la documentació identificativa (ORIGINAL I FOTOCOPIA):

Documentació que cal aportar per fer la preinscripció de l’alumne

 • Llibre de família o qualsevol altre document relatiu a la filiació (còpia i original)
 • DNI dels pares o tutors (còpia i original)
 • DNI de l’alumne (còpia i original)
 • Tarja Sanitària Individual (còpia i original)

MÉS INFORMACIÓ GENCAT

PREINSCRIPCIÓ CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Les sol·licituds de preinscripció s’han de presentar del 17 al 26 de maig

Els estudis de formació professional del sistema educatiu són els ensenyaments reglats més connectats amb la realitat del mercat laboral. Volen donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors d’activitat. Amb aquesta finalitat, s’organitzen en cicles formatius agrupats en famílies professionals i en diferents nivells dirigits a alumnes amb diferents perfils d’ingrés. El primer nivell és el corresponent als cicles formatius de grau bàsic.

Els cicles formatius de grau bàsic tenen una durada de dos anys acadèmics i es dirigeixen a persones que no han finalitzat l’ESO i que volen prosseguir la seva formació reglada. Aquests cicles poden convertir-se en una oportunitat motivadora per a l’alumnat que ha tingut dificultats durant l’educació secundària obligatòria i no n’ha aconseguit la titulació.

Amb el cicle formatiu de grau bàsic s’obté el títol de tècnica o tècnic bàsic i el de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.

Requisits per fer la preinscripció a CFGB (abans FPB)

 • Tenir 15 anys o fer-los durant aquest any
 • Estar cursant o haver cursat 3r d’ESO

Documentació que cal aportar per fer la preinscripció de l’alumne

 • Llibre de família o qualsevol altre document relatiu a la filiació (còpia i original)
 • DNI dels pares o tutors (còpia i original)
 • DNI de l’alumne (còpia i original)
 • Tarja Sanitària Individual (còpia i original)
 • Consell orientador de l’equip docent del centre d’on prové

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA ESO

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem provisional a 19/04/2021

19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions

30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

7 de maig de 2021: llista ordenada

4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

Publicació del nombre definitiu de places escolars per centre i curs que és el que s’utilitza per a l’assignació de places.

7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Del 14 al 18 de juny: matriculació dels alumnes de 1r d’ESO
Del 28 de juny al 2 de juliol: matriculació dels alumnes de 2n a 4t d’ESO