Presentacions Inicials Tècnics Esportius

Grup TA1:  17 setembre     9:00       Aula 17             Tutor: Santiago Checa

Grup TB1:  17 setembre     9:00       Aula 18              Tutor: Francesc Cugat

Grup TC1:  17 setembre     15:00     Aula 17              Tutor: Luis Lizaso

Grup BC1E:  12 setembre  18:00      Aula 3                Tutor: Luis Lizaso

Grup BC1I:  1 octubre         16:00     Aula 4                Tutor: Luis Lizaso

Grup TC2:  25 setembre     15:00     Aula 18             Tutor: Álex Codina

Grup BC2E:   13 setembre   18:00    Aula 6               Tutor: David Ribera

Grup BC2I:   18 setembre   16:00     Aula 9               Tutor: David Ribera

Grup TA3:   13 setembre    11:00     Aula 16             Tutora : Marta Bassa