KINANTHROPOMETRY. Conferencia magistral del professor JORDI PORTA

La Kinantropometría o Cineantropometria és la disciplina que estudia el cos humà a partir de mesures i avaluacions de la seva grandària, les seves formes i proporcions, la maduració biològica i les funcions corporals amb la finalitat d’entendre els processos implicats en el creixement, l’exercici o el rendiment esportiu. El passat 12 de novembre el professor Jordi Porta i Manzañido. ens va oferir una conferència magistral sobre aquest tema.

Podeu trobar imatges de l’activitat en el següent link:

https://sites.google.com/tecnicesportiu.com/activitats