Visita de la delegació d’OMNIA, un dels centres més grans de FP de Finlandia

El passat dijous 19 de setembre l’INS CAR va rebre una delegació de l’equip directiu d’OMNIA, un dels centres més grans de FP de Finlàndia, coincidint amb la conferència sobre FP dual que es va organitzar aquella mateixa setmana. (en trobareu informació a  https://www.xarxafp.org/dual-vet-management-international-conference/)

La visita va tenir com a objectiu conèixer models d’atenció a esportistes federats i/o professionals, ja que volen implantar un servei similar al seu centre.

Durant la visita van assistir a una classe de 1r de Batxillerat , l’alumnat de la qual va estar responent preguntes formulades pel professorat finlandès en llengua anglesa amb la col.laboració de les professores d’anglès Carme Chaler i Montsant Aleu.

Posteriorment van assistir a dues classes del cicle formatiu de grau superior: Control Postural i Activitats amb Suport Musical, en les quals l’alumnat va interactuar amb el professorat visitant.

Finalment, la cap de formació del CAR, Susana Regüela, va informar sobre el projecte Dual Career, que desenvolupa el CAR amb la participació de l’Institut.

Marta Arnaiz Vicente

Directora de l’Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu