Procediment a seguir per les possibles reclamacions sobre la llista del 16 de juliol. CF Grau Superior

Procediment a seguir per atendre les possibles reclamacions/incidències després de la publicació de les llistes d’admesos als Cicles formatius de grau superior el proper divendres 16 de juliol.

Únics supòsits en els quals les famílies poden presentar una reclamació:

  • La nota mitjana no estava gravada o no s’ha recuperat correctament.
  • Algun dels criteris específics no es va validar correctament.
  • La via d’accés no és correcta.

Procediment:

  • Dates: dies 19, 20 i 21 de juliol
  • Via telemàtica, a través d’aquest formulari:

Cal tenir en compte que totes les reclamacions presentades es tracten per igual, tant si es presenten el primer dia com si es presenten el darrer.

La Comissió de garanties d’admissió es reunirà el 23 de juliol i donarà resposta a cadascuna de les reclamacions per correu electrònic el 26 de juliol.