2n d’ESO

Matèria obligatòria (1 hora setmanal)

  •  Història i cultura de les religions, o bé, Cultura i valors ètics: “Informàtica, IAM”.
Matèria optativa (2 hores setmanals)
  •  Francès
  •  Cultura clàssica