TRIGONOMETRIA

1.- Radiants i graus

2.- Raons trigonomètriques d'un angle agut

3.- Circumferència goniomètrica


4.- El sinus i el cosinus en diferents quadrants

5.- Relacions entre les raons trigonomètriques de diferents angles


5.- Fórmules trigonomètriques de l'addició d'angles

6.- Vídeos

           Teoria i exemples

          

            Repàs amb resolució d'exercicis

           

            Equacions trigonomètriques

           

7.- Catalunya i el metre

          Quèquicom" explica com i quan es va crear el sistema mètric decimal i la seva relació amb Catalunya. Al llarg de la història s'han fet servir diferents mesures per calcular el pes i la distància. A l'edat mitjana, per exemple, per mesurar les distàncies es feien servir diferents parts del cos: braç, colze, peu, pam... Per posar fi al caos derivat que cada ciutat tingués el seu patró de mesura, just després de la Revolució Francesa es va decidir que la nova mesura de longitud es basaria en una fracció del meridià que passa per París i Barcelona. La feina va ser encarregada a Pierre Méchain, que va haver de mesurar sobre el meridià la distància entre la ciutat de Dunkerque, al nord de França, i la ciutat de Barcelona. Per salvar tots els accidents geogràfics del camí es va fer servir el sistema de la triangulació. El patró de longitud obtingut d'aquesta experiència és el metre, i està exposat a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. El reporter Miquel Piris, de la mà dels tècnics de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, aprèn a mesurar distàncies per triangulació. Concretament mesuren la distància entre Montserrat i el puig Rodó, al Moianès, amb els mateixos instruments que van fer servir els científics de l'Acadèmia de Ciències de París al segle XVIII, com ara el teodolit, un aparell que mesura angles horitzontals i verticals. Actualment, els GPS, gràcies a la xarxa de satèl·lits, fan servir la triangulació per donar una posició exacta. Des del plató, Toni Mestres explica que Eratòstenes va calcular fa mes de 2.000 anys la mida de la Terra a partir de l'ombra d'un pal també per triangulació. Eratòstenes, que també va demostrar científicament que la Terra era rodona, va basar els seus càlculs en la diferència de l'angle d'incidència dels rajos del Sol sobre les ciutats d'Alexandria i Assuan.

            VIDEO

            TREBALL (Quan hagis omplert el qüestionari, envia el fitxer a matesvilumara@gmail.com.   A Assumpte, escriu el teu nom i cognom i BAT 1A. Tens fins les 24 hores del dia 11 de novembre de 2018).

Darrera modificació: dijous, 8 novembre 2018, 19:03