PREINSCRIPCIÓ 2019-2020: CICLES GRAU SUPERIOR

Horari secretaria per a preinscripció CICLES DE GRAU SUPERIOR:
Matins de 9h a 13h 

CICLES DE GRAU SUPERIOR

Tota la informació al web Estudiar a Catalunya
Directe a la presentació de la sol·licitud

Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

Només es pot formalitzar una sol·licitud, a través de la sol·licitud electrònica o de la sol·licitud amb suport informàtic disponible al tràmit de la preinscripció.

Per poder cursar un cicle de grau superior cal complir els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa (consulteu la pestanya “Accés GS” de la pàgina enllaçada).

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i preparar la documentació corresponent, si escau,
  • consultar els codis dels cicles,
  • emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l’enviament ja queda enregistrada; si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre,
  • presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats, només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes,
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.