Instal·lacions

Les instal·lacions i els edificis escolars dels centres educatius públics constitueixen un
patrimoni públic al servei de la ciutadania. Aquests equipaments es caracteritzen per la
seva polivalència, que els fa aptes per ser utilitzats per a activitats de diversa índole.
El seu ús més enllà del temps escolar per part d’entitats culturals, artístiques, lúdiques,
esportives o altres de caire social, representa en molts contextos una interessant oferta
d’activitats que afavoreixen la cohesió social i enforteixen el teixit social de l’entorn del
centre.

L’Institut Vilumara té per 4 edificis:

– Edifici 1: SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ, DIRECCIÓ I CONSERGERIA

– Edifici 2: ESO i BATXILLERAT

– Edifici 3: CICLES FORMATIUS

– Edifici 4: CAFETERIA I MENJADOR.

A més de les aules ordinàries disposem d’aula de música, d’idiomes, de psicomotricitat, aules d’informàtica, de reforç, de Visual i Plàstica, laboratoris de Física, de Química, de Ciències Naturals i de Ciències Socials, Tallers de Tecnologia, biblioteca, pistes esportives i d’un ampli gimnàs.

El centre compta amb diferents patis dintre del recinte escolar.