Calendari del curs

 Curs 2018-19

 • 12 de setembre de 2018: inici de les classes als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria.
 • 14 de setembre de 2018: inici de les classes de batxillerat., de cicles formatius de grau mitjà, de cicles formatius de grau superior, del curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, dels ensenyaments de règim especial i dels centres i aules de formació de persones adultes.
 • Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.
 • Del 13 al 22 d’abril de 2019: vacances de Setmana Santa.
 • 21 de juny de 2019: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l’ESO, de 1r de Batxillerat i els cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es realitzaran entre el 2  i el 4 de setembre de 2019. Per als cicles formatius i el 2n curs de Batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Tenen la consideració de dies festius els que determina la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local:

 • 11 de setembre: Diada de Catalunya
 • 24 de setembre: Festa de la Mercè
 • 12 d’octubre: Festa del Pilar
 • 1 de novembre: Festa de Tots Sants
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució
 • 8 de desembre: Festa de la Immaculada
 • 1 de maig: Festa del Treball
 • 10 de juny: Segona Pasqua
 • 24 de juny: Festa de Sant Joan

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors o posteriors als períodes de vacances escolars. Excepcionalment els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l’aprovació prèvia del Consell Escolar del centre.

Les festes de lliure disposició del nostre centre són:

 • 2 de novembre
 • 7 de desembre
 • 4 de març

3.2 Calendari per trimestres (avaluacions)

ESO i primer curs de Batxillerat:

 • Primer trimestre: del 12 i 14 de setembre al 30  de novembre
 • Activitat (sortida) cohesió de grups ESO i batxillerat 3 d’octubre
 • Final del primer quadrimestre: 25 de gener
 • Intercanvi de Francès (alumnat 4t ESO) del 25 al 31 de gener
 • Exàmens de recuperació de matèries de cursos anteriors: del 14 al 18 de gener
 • Final del primer quadrimestre: 25 de gener
 • Intercanvi de Francès (alumnat 4t ESO) del 25 al 31 de gener
 • Segon trimestre: del 3 de desembre al 8 de març
 • Activitat (sortida) cohesió de grups ESO i batxillerat 3 d’octubre
 • Proves de competències bàsiques de 4t d’ESO: 6 i 7 de febrer
 • Celebració del Carnestoltes: 1 de març
 • Certamen “El cangur”: 21 de març
 • Intercanvi de francès alumnes de 4t:
 • Viatge de promoció de 4t ESO a Londres: del 24 al 27 d’abril
 • Jornada esportiva: dimecres 6 de març (en cas de pluja dimecres 13 de març)
 • Tercer trimestre: del 11 de març al 6 de juny
 • Celebració de Sant Jordi: 23 d’abril
 • Festa de promoció de 2n de batxillerat: 24 de maig
 • Festa de promoció de 4t d’ESO i festa final de curs Can Vilumara: 14 de juny
 • Final dels segon quadrimestre: 7 de juny
 • El treball de síntesi de primer, segon i tercer de l’ESO i el projecte de recerca de 4t de l’ESO es realitzaran els dies 7, 11, 12, 13 i 14 de juny
 • Les proves ordinàries de l’ESO i el primer curs de Batxillerat es faran els dies 17, 18, 19, 20 i 21 de juny
 • Mostra de teatre per a 1r i 2n curs ESO: 27 de juny
 • Les proves extraordinàries de l’ESO i el primer curs de batxillerat es faran els dies 2 i 5 de setembre (pendent de confirmació)

Segon curs de Batxillerat:

 • Primer trimestre: del 14 de setembre al 23 de novembre
 • Segon trimestre: del 26 de novembre al 22 de febrer
 • Tercer trimestre: del 25 de febrer al 9 de maig (junta avaluació dia 10 a  primera hora)
 • Lliurament de l’esborrany del treball de recerca al tutor/a de seguiment: 26 d’octubre
 • Lliurament del treball per part del tutor/a a l’alumnat: 31 d’octubre
 • Lliurament del treball de recerca: 6 de novembre
 • Exposicions i avaluacions dels treballs de recerca: 4 (5) de desembre
 • Les proves ordinàries es faran els dies 13, 14, 15, 16 i 17 i de maig
 • Classes de preparació per a les PAU: del 24 de maig al 6 de juny
 • Les proves extraordinàries es faran els dies  17, 18, 19, 20 i 21 de juny