Calendari del curs

CALENDARI GENERAL DE CENTRE 2020-21

Calendari:

 • 14 de setembre de 2020: inici de les classes als ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
 • 21 de setembre de 2020: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial i els centres i aules de formació de persones adultes.
 • Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.
 • Del 27 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.
 • 22 de juny de 2021: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l’ESO es faran del 17 al 22 de juny de i les proves extraordinàries de 1r curs de batxillerat, dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es realitzaran entre l’2 i el 6 de setembre de 2021. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local:

 • 11 de setembre: Diada de Catalunya
 • 24 de setembre: Festa de la Mercè
 • 12 d’octubre: Festa del Pilar
 • 1 de novembre: Festa de Tots Sants
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució
 • 8 de desembre: Festa de la Immaculada
 • 1 de maig: Festa del Treball
 • 24 de maig: Segona Pasqua
 • 24 de juny: Festa de Sant Joan

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors o posteriors als períodes de vacances escolars. Excepcionalment els serveis territorials poden autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, amb l’aprovació prèvia del Consell Escolar del centre.

Les festes de lliure disposició del nostre centre són:

 • 7 de desembre
 • 15 de febrer
 • 30 d’abril

Calendari per trimestres (avaluacions)

ESO i primer curs de Batxillerat:

 • Primer trimestre: del 14 de setembre al 4 de desembre
 • Recuperació de la primera avaluació per departaments setmana del 16 al 19 de desembre (tardes) per a matèries anuals
 • Recuperacions de cursos anteriors de l’11 al 15 de gener (convocatòria única per a l’ESO).
 • Final del primer quadrimestre: 22 de gener i inici del segon quadrimestre 25 de gener
 • NOVETAT: Recuperacions finals ordinàries de les matèries quadrimestrals del primer quadrimestre de l’1 al 5 de febrer “segons calendari des de Prefectura d’estudis”
 • Segon trimestre: del 7 de desembre al 13 de març
 • Recuperacions de la segona avaluació: setmana del 30 de març al 2 d’abril (tardes)
 • Proves de competències bàsiques de 4t d’ESO:
 • Celebració del Carnestoltes: 12 de febrer
 • Certamen ‘El cangur’: 19 de març
 • Viatge de promoció de 4t ESO a Londres: del 15 al 18 d’abril
 • Tercer trimestre: del 15 de març al 9 de juny
 • Celebració de Sant Jordi: 23 d’abril
 • Festa de promoció de 2n de batxillerat: 25 de maig
 • Festa de promoció de 4t d’ESO i festa final de curs Can Vilumara: 11 de juny
 • Final dels segon quadrimestre: 9 de juny
 • El treball de síntesi de primer, segon i tercer de l’ESO i el projecte de recerca de 4t de l’ESO es realitzaran els dies 10, 11, 14, 15 i 16 de juny
 • Les proves extraordinàries de l’ESO i proves ordinàries de primer curs de Batxillerat es faran els dies 18, 21, 22 i 23 de juny

Segon curs de Batxillerat:

 • Primer trimestre: del 14 de setembre al 27 de novembre
 • Recuperació de la primera avaluació per departaments setmana del 16 al 19 de desembre (tardes)
 • Recuperacions de cursos anteriors del 11 al 15 de gener (primera convocatòria)
 • Segon trimestre: del 30 de novembre al 27 de febrer
 • Recuperacions de la segona avaluació: setmana del 30 de març al 2 d’abril (tardes)
 • Recuperacions de cursos anteriors del 6 al 9 d’abril (segona convocatòria)
 • Tercer trimestre: del 1 de març al 14 de maig (avaluació i entrega notes dia 14 de maig)
 • Lliurament de l’esborrany del treball de recerca al tutor/a de seguiment: 28 d’octubre
 • Lliurament del treball per part del tutor/a a l’alumnat: 2 de novembre
 • Lliurament del treball de recerca: 10 de novembre
 • Exposicions i avaluacions dels treballs de recerca: 10 de desembre
 • Les proves ordinàries es faran els dies del 17 al 21 de maig CALENDARI EXÀMENS FINALS ORDINARIS 2n BATXILLERAT
 • Les proves extraordinàries es faran els dies 18, 21, 22 i 23 de juny

Els diferents departaments i/o seminaris educatius establiran la resta de les proves de recuperació voluntàries de les matèries pendents de primer curs de Batxillerat en les seves programacions.

Les dues convocatòries de les PAU 2021 per a l’alumnat de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior seran els dies (A definir)