Instruccions per a la matrícula PAU Juny-2021

INSTRUCCIONS MATRÍCULA PAU CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2021
Alumnat 2n batxillerat

1. MATRÍCULA DE LA PAU:

Del divendres 14 al dijous 27 de maig de 2021 podreu entrar al portal d’accés a la universitat (https://accesuniversitat.gencat.cat) per tal de formalitzar la matrícula de PAU per a la convocatòria ordinària 2021. És en aquest moment que haureu de decidir de quina/es matèria/es us voleu matricular.

Per fer la matrícula necessitareu el DNI, NIE o passaport i la contrasenya que us vau crear en el moment de formalitzar la prematrícula. Qualsevol errada que detecteu (DNI, matèries, import de matrícula, etc.) l’haureu d’informar al vostre tutor per tal que ho notifiqui a l’Oficina d’Accés a la Universitat (OAU) abans del 27 de maig.

Recordeu que el 27 de maig és l’últim dia perquè feu el pagament. No s’admetrà cap sol·licitud fora de termini. Aquest pagament només es pot fer via telemàtica o des d’un caixer de CaixaBank. Si el pagament (o en cas d’exempció de taxes el tràmit de matrícula) no es fa dins del termini, la matrícula no serà vàlida i no us podreu examinar.

Els dies de la prova (dimarts 8, dimecres 9, dijous 10 i divendres 11 de juny de 2021) heu de portar obligatòriament la documentació que us identifica (DNI, NIE o passaport).

Més info i document sencer, AQUÍ