Guia alumnat cicles formatius

A la Guia de l’Alumnat curs 2019-20 hi trobareu informació sobre les característiques dels cicles formatius que cursem al centre, els seus criteris d’avaluació generals, aspectes sobre la formació en centres de treball, les normes de convivència, horaris i ús d’espais, etc. Cliqueu a la imatge per accedir-hi: