Calendari TR 2020-22

CALENDARI I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA (CURS 20-21)

1ª PART (curs 2020-21)

 

 

ACTIVITAT

TEMPORALITZACIÓ
1. Sessió de tutoria 1r A i 1r B: Què és el treball de recerca i com s’estructura? 27 gener – 10 de febrer
2. Lliurament del llistat de temes a l’alumnat i explicació de com s’ha de fer la tria 17 de febrer
3. Retorn del full de tria per part de l’alumnat 24 de febrer
4. Assignació de treballs de recerca als diferents departaments didàctics 01-05 de març
5. Presentació del calendari i normes del treball de recerca .                    

   

17 de març
6. Signatura del full de compromís 17-19 de març
7. Primera entrevista de seguiment. Retorn del full de compromís signat al tutor/a TR Setmana del 22 al 26 de març
7. Lliurament del full de compromís signat a Caps de Departament per part del tutor/a fins 09 abril
8. Sessions de seguiment Mínim 1 mensual

2ª PART (curs 2021-22)

ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ
1. Revisió de l’estat actual dels TR pel que fa a continuïtat de tutors i alumnat 02-07 de setembre
2. Revisió de la feina feta a l’estiu Fins al 15 de setembre
3. Reunió dels Tutors de seguiment i Coordinació de Batxillerat per fer la valoració i seguiment general dels TR 16 de setembre
4. Sessions de seguiment Mínim 1 quinzenal
5. Lliurament de l’esborrany del treball al Tutor de seguiment 29 d’octubre
6. Retorn de l’esborrany a l’alumnat amb els comentaris i suggeriments pertinents 05 novembre
7. Redacció definitiva del treball 05-14 de novembre
8. Lliurament definitiu del treball escrit en paper (imprès sense enquadernar) i en

    format PDF per correu electrònic a Coord. Batxillerat

15 de novembre
9. Exposició oral del treball davant el tribunal 10 de desembre
10. Lliurament de l’acta i Quadern de seguiment a Coordinació de Batxillerat Mateix dia de l’exposició oral
11. Reunió d’avaluació global conjunta dels TR 15 de desembre (15:30 h)
12. Publicació notes provisionals 16 de desembre
13. Període per a presentar reclamacions 17 de desembre (11:45 h)
14. Publicació notes finals 2o de desembre
  • El lliurament dels TR es realitzarà a Coordinació de Batxillerat i es consignarà sota registre d’entrada en l’horari que s’estableixi. Els treballs que siguin lliurats fora de termini, i sense justificació oficial, seran admesos, però la seva nota no podrà ser superior a l’aprovat.