Acredita’t

Avaluació i acreditació de competències professionals

Contacte: acreditat.fp@inscanvilumara.cat

Informació general: http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

 

 

 

 


INFORMACIÓ PER ÀMBITS

Acció social
Accions inclusió
Atenció a les persones en situació de dependència

Convocatòria AAC 2020-2021

Llistat definitiu de persones admeses

CALENDARI

Sessions informatives: del 25 al 29 de gener del 2021

Formalització de la inscripció:
Publicació del resultat provisional de la inscripció:
Període de reclamacions:
Publicació del resultat definitiu de la inscripció:
Finalització de les sessions d’assessorament:

FASE ASSESSORAMENT (DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS DEL 29 DE GENER)

A continuació us informem de la a documentació necessària per participar a la fase d’assessorament.
A la sessió informativa grupal virtual a la qual estareu les persones convocades us informarem de la manera d’omplir-la en cas de dubte.
Tota la documentació s’ha de presentar de manera digital (Guia de l’aspirant: Instruccions per omplir la documentació).
Full de pagament
● Full d’inscripció (pendents nou format)
Dossier de trajectòria
Qüestionari d’autoavaluació
Si algú/alguna vol renunciar a continuar el procediment, ens ha de fer arribar la comunicació de renúncia.
Comunicació renúncia

Altres aspectes a tenir en compte:

 • L’aspirant ha de poder identificar-se amb el DNI a qualsevol sessió realitzada.
 • L’assessora es posa en contacte amb l’aspirant i pactaran el dia i hora de les sessions grupals i les entrevistes individuals.
 • Per a poder realitzar la sessió grupal  l’aspirant ha de:
  • Haver realitzat el pagament i enviat el justificant
  • Enviat per correu electrònic la documentació demanada:
   • Full d’inscripció
   • Dossier trajectòria
   • Qüestionari d’autoavaluació
  • Les sessions poden ser presencials o no (COVID 19).

 

Data actualització informació: 19/01/2021