Instal·lacions

3012

L’edifici de l’Institut Baix Penedès no ha estat sempre com el coneixem avui dia, ja que es va anar ampliant a mesura que les necessitats creixien. La primera fase de l’edifici es va acabar l’any 1970 i correspon a la zona on estan ubicats els cursos de 1r, 2n, 3r i despatxos (direcció, secretaria, consergeria, sala de professors i seminaris).

Aquestes instal·lacions de seguida es van quedar petites i com a conseqüència es va procedir a la construcció de la primera ampliació. Aquesta va finalitzar l’any 1974 i és la zona on actualment estan els laboratoris, despatxos (cap d’estudis, seminaris, informàtica) i el bar-cantina.

La Segona ampliació es va produir l’any 1991 i actualment hi trobem la sala d’actes, aules específiques (informàtica, música, dibuix, laboratori fotografia, taller d’arts) i seminaris. Totes aquestes ampliacions és el que avui dia coneixem col·loquialment com a “edifici vell”.