#joemquedoacasa – tasques 2n ESO – Abril

T’oferim aquí un seguit de tasques programades pels diferents departaments i seminaris. Aquests pertanyen ja a la 3a avaluació i cal que siguin retornades a cada un dels professors de la matèria a través del servei de missatgeria de iEduca abans del 30 d’abril.

És molt important que segueixis una sèrie de pautes:

Organitza’t el dia, exemple:

  • 8:00h a 9.00h Esmorzar i higiene personal,
  • 9:00h a 13.00h Estudi: Organitzat el treball, hi ha diferents estratègies com la tècnica Pomodoro.
  • 13:00h a 16.00h dinar i descansar
  • 16:00h a 18.00h Torna  a estudiar

Fes un ús responsable de les xarxes socials

Recorda que per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el centre a través de la missatgeria d’aquesta plataforma, on trobareu els correus de tot el professorat.

Tot anirà bé!

Claustre de professorat de l’Institut Baix Penedès

2n ESO