Departament de Dibuix

 

LLIBRES DE TEXT

La matèria d’Educació Visual i plàstica de l’ESO i del Batxillerat s’impartirà a través de la plataforma Moodle.

 

OPTATIVA DE 2N ESO

IL·LUSIONS ÒPTIQUES

Si t’agrada dibuixar, aquesta és la teva optativa! Transformarem la realitat, a través del dibuix i de la imatge, i… Enganyarem l’ull del qui observi les vostres creacions! Are you ready?

 

LLIBRES DE TEXT

La matèria d’Educació Visual i plàstica de l’ESO i del Batxillerat s’impartirà a través de la plataforma Moodle.

Material per 1r, 3r i optativa de 2n

Serà precís que l’alumnat disposi del seu propi material fungible. És preferible, abans de comprar, mirar què és el que es té a casa i reutilitzar -recordeu que som Escola Verda-. Si heu de comprar materials, es recomana guardar durant uns dies el ticket de compra per si hi hagués algun defecte en el producte o error en la compra i poder fer la seva devolució a la botiga.

 • Llapis HB, llapis 2B (o qualsevol altre que tingui la lletra B), llapis 2H (o qualsevol altre que tingui la lletra H o portamines)
 • goma d’esborrar
 • maquineta
 • 10 fulls reciclats A4 (fulls en brut per poder fer proves prèvies de dibuix)
 • 10 làmines de dibuix A4 d’uns 130gr aproximadament (preferiblement sense marges, si la làmina té marges utilitzarem la seva cara oposada llisa per dibuixar)
 • compàs (preferiblement de rodeta o pinça)
 • retoladors calibrats (0.2, 0.4 i 0.8)
 • Joc de regle 30cm, escaire i cartabó
 • 2 fulls de paper vegetal A4, revistes o diaris (per 3r ESO)
 • llapis de colors de fusta, retoladors de colors, tisores, pega i moltes ganes d’aprendre!

 

Material per 4t ESO

 • 30 làmines de dibuix Din A4
 • Llapis: un de punta fina i un de tou tipus 2B
 • Retolador negre
 • Pilot negre 0.5
 • Compàs amb adaptador
 • Escaire, cartabó i regle graduat
 • Fulls en blanc per apunts
 • Llapis de colors
 • Retoladors
 • Tisores
 • Pegament de barra
 • 2 fulls de paper vegetal  DIN A-4 sense marge

 

INFORMACIÓ PELS ALUMNES DEL BATXILLERAT D’ARTS PLÀSTIQUES

L’alumnat que cursarà estudis de Batxillerat d’Arts tan sols adquirirà els llibres de les matèries comunes.

A principi de curs, cada professor de les matèries de modalitat, li donarà un llistat amb el material necessari i imprescindible, i que haurà de tenir a nivell individual.

Us informem breument del material que, de ben segur, utilitzaran els alumnes, i que adquiriran quan es demani: papers de diferents formats, gramatges, colors, textures… i el material específic de cada matèria: estris de dibuix artístic, tècnic, pintures i material per volum.