#TOTANIRÀBÉ. Libdub.

 
Els profes de l’Institut han realitzat aquest lipdub per fer saber a tots els alumnes que estan al seu costat i que els troben a faltar.