Beques i ajuts

L’equitat i la igualtat d’oportunitats són uns dels principis primordials del Projecte Educatiu del centre. Per aquest motiu, vetllem perquè l’alumnat pugui accedir a totes les activitats i a tots els recursos necessaris per al desenvolupament del seu procés d’aprenentatge. 

L’institut Baix a mar preveu ajuts a l’escolaritat per facilitar la participació de l’alumnat amb situació de necessitat socioeconòmica en les sortides escolars dins d’horari lectiu, llibres i/o material requerit.