SIEI

SUPORT INTENSIU D’ESCOLARITZACIÓ INCLUSIVA (SIEI).

El nostre centre disposa d’un SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva) des del curs 2011-2012. És un recurs pensat per a donar suport a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials, trastorns de l’espectre autista, trastorns greus de conducta, trastorns mentals, i malalties degeneratives greus i minoritàries.

D’acord amb el Decret d’inclusió 150/2107 els alumnes participen de la vida del centre, aprenen i es relacionen. Tots ells comparteixen hores de classe amb els companys del centre. Educació física, projectes, hort i educació visual i plàstica, conjuntament amb els companys del Programa de diversificació curricular.

El nostre SIEI ha anat creixent i incrementant la mitjana dels alumnes que s’atenen al centre any rere any. Aquests alumnes són atesos per personal docent i personal auxiliar que els acompanya en tot moment.

Per poder facilitar el seu dia a dia al centre, els alumnes del SIEI tenen un horari adaptat. Entren a les 9:00 am  i surten a les 14:00h. D’aquesta manera afavorim la seva estada a l’institut.