Orientació educativa

L’orientació educativa és una tasca col·lectiva del personal docent, coordinat amb l’equip de direcció de l’institut, que consisteix a assessorar els alumnes sobre els estudis, acadèmics i professionals, a més de l’avaluació, i altres temàtiques, personals també, que demanen un assessorament.

En l’orientació educativa hi ha diverses actuacions possibles, entre les quals hi ha l’avaluació psicopedagògica de les competències curriculars i de les característiques individuals dels alumnes.

L’institut també coordina les estratègies particulars relacionades amb l’atenció a la diversitat de l’alumnat en col·laboració amb el professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic, sanitari, psicològic i social de la comarca.