Comunicació amb les famílies

La comunicació entre el professorat i les famílies és clau per a l’institut Baix a mar. Des del curs 2019-2020 disposem d’una plataforma de comunicació anomenada Clickedu, que ens permet tenir un contacte continuat i constant amb les famílies i informar periòdicament del seu procés d’aprenentatge.

Altres formes de poder comunicar-nos amb les famílies són la pàgina web, el correu electrònic, les reunions d’inici de curs i les entrevistes amb els tutors durant el curs.Pàgina web

La pàgina web de l’institut és l’espai virtual on es pot conèixer el que passa al centre.

L’actualització de la pàgina va a càrrec de l’alumnat de 1r de batxillerat que realitzen l’optativa de “la Rrevista digital”.

A través del web també es pot accedir a la plataforma de comunicació Clickedu, al calendari d’activitats i al Moodle, (entorn virtual d’aprenentatge).

Correu electrònic

El correu electrònic és l’eina principal de comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa.

Quan un alumne entra nou al centre se li dóna accés a l’entorn virtual amb un usuari propi del centre. Aquest usuari li permet accedir a tots els espais d’aprenentatge.