Atenció Personalitzada

L’institut prioritza l’atenció personalitzada de l’alumnat a partir de tres grans eixos d’actuació: 

1) Tots Som Tutors 

2) Atencions individuals

3) Orientació educativa

Tots som tutors

Tots els docents del centre tutoritzem de forma individualitzada un nombre reduït d’alumnes. D’aquesta manera podem oferir un seguiment personalitzat de qualitat del seu procés d’aprenentatge i de les seves necessitats educatives. 

El tutor de l’alumne és el responsable també de la comunicació amb les famílies.

Atencions individuals

Els orientadors donen suport a les necessitats educatives d’alguns alumnes ajudant-los en el seu procés d’aprenentatge,  dotant-los d’eines i estratègies per ajudar-los en l’adquisició de les competències bàsiques.

L’orientació educativa és una tasca col·lectiva del personal docent, coordinat amb l’equip de direcció de l’institut, que consisteix a assessorar els alumnes sobre els estudis, acadèmics i professionals, a més de l’avaluació, i altres temàtiques, personals també, que demanen un assessorament.

En l’orientació educativa hi ha diverses actuacions possibles, entre les quals hi ha l’avaluació psicopedagògica de les competències curriculars i de les característiques individuals dels alumnes.

L’institut també coordina les estratègies particulars relacionades amb l’atenció a la diversitat de l’alumnat en col·laboració amb el professional de l’equip d’assessorament psicopedagògic, sanitari, psicològic i social de la comarca.