Metodologies diverses

El desenvolupament de les competències bàsiques és l’eix del nostre projecte educatiu. Això implica metodologies que afavoreixin l’adquisició d’aquestes competències.

Des de l’institut Baix a mar treballem amb metodologies diverses per afavorir un procés d’aprenentatge competencial. Apliquem de forma equilibrada classes magistrals, treball per projectes, treball cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, i altres dinàmiques que ens permeten actuar en diferents contextos. 

Ens trobem en un moment de transformació de l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació que persegueix trobar l’equilibri entre els reptes de la societat actual, les demandes dels joves adolescents i les pràctiques educatives.