Alemany

En el nostre centre s’ofereix com aprenentatge d’una segona llengua estrangera l’Alemany des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat. Els alumnes que cursen aquesta matèria tenen la possibilitat d’obtenir el reconeixement oficial de la seva competència lingüística en aquesta llengua a través del Goethe-Zertifikat, tal com preveu l’acord de col·laboració amb el Departament d’Educació i el Goethe-Institut de Barcelona.