Projecte Phylé

El projecte Phylé és un programa que consisteix a realitzar una sèrie de mesures i accions paral·leles a les sancions que s’apliquen al centre seguint les Normes d’Organització i Funcionament de Centre. Aquestes accions pretenen fer un treball personalitzat amb l’alumne i amb la família conjuntament amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb la finalitat de millorar el comportament de l’alumne a l’aula.
Els objectius del projecte són:
• Millorar la convivència al centre educatiu.
• Afavorir el desenvolupament integral dels alumnes.
• Potenciar el treball socioeducatiu als centres educatius.
• Acompanyar la família en l’educació dels seus fills.
Els alumnes que participen en aquest projecte fan tasques per a la comunitat a diferents espais de la ciutat i les famílies participen en diverses trobades de suport i acompanyament de l’educació dels seus fills.