Mediació

Des dels seus inicis l’institut Baix a mar ofereix un servei de mediació que està destinat a donar suport als alumnes i comunitat educativa en general en la resolució de conflictes.
La mediació és un procés estructurat de gestió de conflictes, en què les persones enfrontades es reuneixen i, mitjançant l’ajuda d’una tercera persona (el mediador), es facilita el diàleg, perquè puguin buscar conjuntament una sortida al problema o solució.
El servei de mediació implica l’acceptació per les parts implicades en el conflicte d’aquesta mesura, perquè és un servei voluntari, que busca resoldre les diferències entre uns i altres.
Els alumnes que segueixen la mediació escriuen en un document quin ha estat l’origen del conflicte, en quina situació es troben quan comencen a parlar-ne amb el professional mediador i a què es comprometen per canviar o millorar la relació que els ha portat a conflicte. Aquest document el signen, i posteriorment el mediador revisa que els acords es compleixin.
Tan bon punt algun acord s’incompleix, alumnes i mediador es tornen a reunir per revisar què ha passat.
Aquesta mesura es complementa amb altres mesures de convivència que s’apliquen al centre.