Intecanvi amb alumnes d’Alemanya

El model d’intercanvi que organitzem està basat en la interacció alumne- família – escola, perquè les tres parts hi participen directament. És un intercanvi idiomàtic, cultural i familiar, que es fa entre l’institut Margarete-Steiff-Gymnasium, a Giengen.
Durant l’estada dels alumnes, fem un model mixt de classes lectives i activitats d’intercanvi.
Aquest intercanvi l’oferim a 4t d’ESO.
Els objectius que ens plantegem en aquest projecte són:
• Apropar l’alumnat a la realitat lingüística de l’alemany.
• Utilitzar l’idioma en el seu context real.
• Millorar les competències productives (parlar i escriure) i receptives (escoltar i llegir) dels alumnes.
• Apropar l’alumnat a la realitat social i cultural del país visitat.
• Aprendre a conviure i a respectar els costums de les diferents cultures, posant èmfasi amb allò que ens uneix i no pas tant en allò que ens separa.
• Entendre la diversitat com un element enriquidor de la nostra pròpia cultura.
• Posar-se en contacte amb la comunitat educativa d’altres països i comparar-la amb la nostra.
• Fer-nos conèixer com a poble, cultura i comunitat educativa.