Agenda 21

L’instiut Baix a mar va iniciar ja el projecte Agenda 21 el curs 2009-2010, amb l’objectiu de fer un centre sostenible i respectuós amb el medi ambient.
Aquest curs acadèmic continuem treballant-hi i, per això, els membres de la Comissió implicats en aquest projecte, entre els quals destaquem el paper de la USEE, segueixen unes línies bàsiques d’actuació:
1. La reducció del consum de recursos.
2. La millora de l’espai del pati.
3. La continuació de l’hort.