Projecte Curricular 4t d’ESO

CURRÍCULUM DE 4t d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Cultura i valors ètics 1
Expressió escrita 1
Tutoria 1
Matèries optatives específiques 9
Total 30
ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES A les matèries de català, castellà i anglès. Dels tres grups de tercer fem les matèries distribuïdes per nivell acadèmic (T1, T2, i T3).
OPTATIVES Les optatives de 4t tenen una durada de 9h setmanals. Els alumnes han d’escollir tres matèries que seran anuals.
CULTURA I VALORS ÈTICS
Durant aquesta hora es treballarà el desenvolupament de la sensibilitat moral, especialment el fet de posar-se en el lloc de l’altre, el sentit de la justícia i la preservació dels lligams afectius amb les altres persones.
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR Oferim un programa de diversificació curricular pels alumnes amb baix rendiment i manca de motivació en els estudis. Els dimecres i els divendres realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral.
OPTATIVES ESPECÍFIQUES
FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3
Informàtica 1 Física i Química Música
Alemany Informàtica 2 Biologia i Geologia 2
Biologia i Geologia 1 Llatí Filosofia
Visual i Plàstica Tecnologia 2 Física i química 2