4t d’ESO

CURRÍCULUM DE 4t d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Cultura i valors ètics 1
Expressió escrita 1
Tutoria 1
Matèries optatives específiques 9
Total 30
ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES Distribuïm l’alumnat en grups flexibles a les matèries de Català, Castellà i Anglès.
OPTATIVES Les optatives de 4t tenen una durada de 9h setmanals. Els alumnes han d’escollir tres matèries optatives, distribuïdes en tres franges diferents [vegeu-ho el quadre “optatives especifíques a baix],
CULTURA I VALORS ÈTICS
Durant aquesta hora es treballarà el desenvolupament de la sensibilitat moral, especialment el fet de posar-se en el lloc de l’altre, el sentit de la justícia i la preservació dels lligams afectius amb les altres persones.
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR Oferim un programa de diversificació curricular (PDC) per als alumnes amb baix rendiment i manca de motivació en els estudis. Els dimecres i els divendres realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral.
OPTATIVES ESPECÍFIQUES
FRANJA 1 FRANJA 2 FRANJA 3
Informàtica Física i Química Música
Alemany Informàtica Biologia i Geologia
Biologia i Geologia Llatí Filosofia
Visual i Plàstica Tecnologia Física i química