3r d’ESO

CURRÍCULUM DE 3r d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 2
Ciències de la naturalesa: física i química 2
Matemàtiques 4
Educació física 2
Música 2
Tecnologia 2
Cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Matèries optatives 2
Total 30

 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES A les matèries de Català, Castellà i Anglès. Dels tres grups de 3r d’ESO fem les matèries distribuïdes per nivell acadèmic.
DESDOBLAMENTS A les matèries de Tecnologia i Física i Química es divideix el grup en dos una hora a la setmana. I a l’assignatura de Ciències naturals, en una de les dues hores setmanals, dos professors entren a l’aula.
OPTATIVES Oferim dues hores setmanals d’optatives. Els alumnes trien entre les optatives Quimera, Alemany, Anglès oral, Emprenedoria i Reacciona.

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR (PDC) Oferim un programa de diversificació curricular (PDC) per als alumnes amb manca de motivació en els estudis. Els dimarts i els dijous realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral.