3r d’ESO

CURRÍCULUM DE 3r d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 2
Ciències de la naturalesa: física i química 2
Matemàtiques 4
Educació física 2
Música 2
Tecnologia 2
Cultura i valors ètics 1
Quimera (optativa) 2
Alemany (optativa) 2
Emprenedoria (optativa) 2
Tutoria 1
Anglès oral (optativa) 2
Cultura clàssica (optativa) 2
Total 30

 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
CULTURA I VALORS ÈTICS

A la matèria de Cultura i valors ètics es treballa al voltant de dates assenyalades del curs escolar i es fomenten valors socials com ara l’equitat de gènere, la pau, la tolerància, el respecte, el civisme…

DESDOBLAMENTS A les matèries de Tecnologia i Ciències naturals ( Física i Química) es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
OPTATIVES Oferim dues hores setmanals d’optatives. Els alumnes escolliran entre les optatives Quimera, Alemany, Emprenedoria, Anglès oral i Cultura clàssica.
 
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR (PDC) Oferim un programa de diversificació curricular (PDC) per als alumnes amb manca de motivació en els estudis. Els dimarts i els dijous realitzen pràctiques educatives en un entorn laboral.