2n d’ESO

CURRÍCULUM DE 2n d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 4
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: física i química 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Educació visual i plàstica 2
Tecnologia 2
Cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Alemany 2
Escriptura creativa i ciència quotidiana 2
Total 30
ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
OPTATIVES L’institut Baix a mar ofereix dues matèries optatives, que es fan dues hores a la setmana:

  • Alemany com a segona llengua estrangera. Es tracta d’una matèria anual que s’ofereix fins a 2n de Batxillerat com a matèria optativa. 
  • Escriptura creativa i ciència quotidiana. Els alumnes que trien aquesta matèries passaran per les dues assignatures durant 4 mesos cada una.
DESDOBLAMENTS A les matèries de Tecnologia i Ciències naturals (Física i Química) es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
CULTURA I VALORS ÈTICS
A la matèria de Cultura i valors ètics es treballa al voltant de dates assenyalades del curs escolar i es fomenten valors socials, com ara l’equitat de gènere, la pau, la tolerància, el respecte, el civisme…