2n d’ESO

CURRÍCULUM DE 2n d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 4
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: física i química 3
Matemàtiques 4
Educació física 2
Educació visual i plàstica 2
Tecnologia 2
Religió o cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Matèries optatives 2
Total 30
ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES A les matèries de català, castellà i anglès. Dels tres grups de segon fem quatre grups en aquestes matèries, distribuïts per nivell acadèmic.
DESDOBLAMENTS A les matèries de Tecnologia i Ciències Naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
OPTATIVES Durant les dues hores setmanals, el alumnes poden triar entre:

  1. Alemany com a segona llengua estrangera.
  2. Treball per projectes interdisciplinars.
CULTURA I VALORS ÈTICS
Durant una hora setmanal es treballa el desenvolupament de la sensibilitat moral, especialment el fet de posar-se en el lloc de l’altre (empatia); el sentit de la justícia i la preservació dels lligams afectius amb les altres persones.