1r BTX

L’Institut Baix a mar imparteix dues modalitats de Batxillerat:

                                       CIÈNCIES I TECNOLOGIA                           

                                      HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS    

El currículum LOMCE (a 1r de Batxillerat) estableix les següents matèries:

 

1r curs (BATXILLERAT LOMCE)

Hores

Llengua i literatura catalana

2

Llengua i literatura castellana

2

Anglès

3

Ciències per al Món Contemporani (cultura científica)

2

Filosofia

2

Educació física

2

Tutoria

1

Modalitat 1

4

Modalitat 2

4

Modalitat 3

4

Modalitat 4 o 2 optatives

4

 

MODALITAT 1

MODALITAT 2

MODALITAT 3

MODALITAT 4 o

      2 OPTATIVES

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Matemàtiques 1

Tecnologia industrial 1

Química 1

——————–

Dibuix tècnic 1

Física 1

Biologia 1

Alemany

———–


Psicologia

Formació i orientació laboral

————–

Anglès oral 1

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

Economia de
l’empresa 1

Llatí 1

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1

Literatura universal

Economia

Història del món
contemporani

Revista digital