1r d’ESO

 

CURRÍCULUM DE 1r d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3
Matemàtiques 3
Educació física 2
Música 2
Educació visual i plàstica 2
Tecnologia 2
Alemany 2
Escriptura creativa i ciència quotidiana 2
Cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Total 30

 

ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
DESDOBLAMENTS A les matèries de Tecnologia i Ciències Naturals (Biologia) es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
OPTATIVES El centre ofereix dues matèries optatives, que hi tenen lloc en dues hores a la setmana:

  • Alemany, com a segona llengua estrangera. Es tracta d’una matèria anual.
  • Escriptura creativa i ciència quotidiana. Els alumnes que trien aquesta matèria passaran per totes dues durant 4 mesos cada una.
CULTURA i VALORS ÈTICS
A la matèria de Cultura i Valors Ètisc es treballa al voltant de dates assenyalades del calendari i es fomenten valors socials, com ara l’equitat de gènere, la pau, la tolerància, el respecte, el civisme….

Projectes transversals

A 1r d’ESO els alumnes realitzen quatre projectes interdisciplinars.

1r) Introducció a l’iPad. Durant els dos primers dies de curs, els alumnes coneixen i practiquen una de les eines de treball del curs escolar.

2n) El Mar. Durant una setmana del primer trimestre, en un total de 36 hores setmanals, els alumnes estudien el mar Mediterrani sota quatre eixos de treball: ciència, cultura, història i geografia. L’objectiu final és fer-ne una exposició amb el que han investigat.

3r) Memòries del barri de Mar. Durant el segon trimestre, els alumnes fan una investigació històrica sobre el barri on està situat l’institut Baix a mar. A partir d’una activitat gamificada inicial, els alumnes investiguen com s’ha transformat el barri. I ho fan a partir de fonts orals (entrevistes avis i àvies que hi han viscut sempre) i fonts escrites (llibres, diaris).

4t) La Mostra. En l’últim trimestre, els alumnes preparen un congrés, durant el qual hauran d’exposar, davant de les famílies els professors, un coneixement que han adquirit durant el curs escolar. A part, també hi ha alumnes que hi preparen tallers, càtering de cuina o relaten per escrit en un blog totes les tasques que realitzen.

Jornades d’inclusió. Activitats i tallers que els alumnes de 1r d’ESO fan conjuntament amb els del SIEI i els del centre L’Espiga de Vilafranca del Penedès amb l’objectiu d’apropar l’escola inclusiva. Durant tres dies, els alumnes es fan conscients de les dificultats dels alumnes d’educació espacial i alhora de la gran quantitat de capacitats que desenvolupen.

Dia de la Ciència al carrer. Dins de la Setmana de la Ciència al Garraf, els alumnes de 1r d’ESO mostren un experiment científic als carrers de Sitges, que prèviament han treballat a les aules amb els professors de l’àmbit científic (Tecnologia, Ciències i Matemàtiques).