1r d’ESO

CURRÍCULUM DE 1r d’ESO
MATÈRIA HORES
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Ciències socials: geografia i història 3
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3
Matemàtiques 3
Educació física 2
Música 2
Educació visual i plàstica 2
Tecnologia 2
Cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Treball per projectes 2
Total 30
ORGANITZACIÓ CURRICULAR DESCRIPCIÓ
AGRUPAMENTS FLEXIBLES A les matèries de Català, Castellà i Anglès. Dels quatre grups de 1r es fan agrupaments flexibles per als alumnes que segueixen el Pla Intensiu de Millora (PIM).
DESDOBLAMENTS A les matèries de tecnologia i ciències naturals es divideix el grup en dos una hora a la setmana.
OPTATIVES Durant aquestes dues hores, els alumnes poden triar entre:

  1. Treball per projectes interdisciplinars amb l’objectiu d’ampliar els coneixements i de reforçar les competències bàsiques.
CULTURA VALORS ÈTICS
Dins de la matèria Cultura i Valors Ètics, oferim les matèries d’Educació Emocional; Tots som iguals-Tots som diferents; Introducció a l’Alemany, i Escacs. Tots els alumnes fan les quatre matèries de forma rotativa.