Objectius del centre

La nostra finalitat és desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes, com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora, de la cohesió social. En base a aquest principi, els nostre objectius són:

  • Assolir un bon rendiment escolar.
  • Aconseguir una bona convivència en el centre.
  • Atendre les necessitats educatives de cada un dels alumnes, perseguint l’èxit escolar.
  • Contribuir en el desenvolupament de la personalitat dels alumnes i ajudar-los a assolir maduresa personal i integració social.
  • Contemplar la disciplina com una eina de treball i no un càstig.