Com treballem?

L’Institut Baix a mar de Vilanova i la Geltrú està compromès amb la innovació, perquè treballa amb mètodes pedagògics actuals.

Al mateix temps, destaca per l’ús de les tecnologies. Els alumnes treballen amb iPad, en què tenen els llibres digitals. Al seu torn, els professors en fan ús per projectar en pissarres digitals.

També apostem per situacions pedagògiques diverses, com ara l’aprenentatge basat en problemes (ABP), el treball cooperatiu i el treball per projectes que situen l’alumne en el centre del procés d’adquisició d’ensenyaments.

Aquestes estratègies educatives permeten la participació i l’adquisició de coneixements de forma significativa, perquè parteixen de l’interès i la curiositat de l’alumnat sobre els seus interessos personals.

Per continuar, l’institut prioritza l’atenció personalitzada de l’alumnat, perquè vetlla per les seves necessitats personals i també treballar per respectar els ritmes d’aprenentatge.

I, com a centre escolar situat al barri de Mar de Vilanova i la Geltrú, es compromet amb l’entorn proper, amb qui interactua amb activitats i propostes per millorar-lo i per estudiar-ne la història.