Història del centre

L’Institut Baix a mar va començar el curs 2009-2010. Durant el primer curs el centre va ser una extensió de l’Institut Dolors Mallafrè i Ros i tenia únicament dues línies de 1r d’ESO. A partir del curs 2010-2011 el centre adquireix autonomia pròpia i va creixent afegint cada any un nou curs.

5556423676_16594aaf74_o

En el moment del seu naixement, el centre estava ubicat en mòduls. El mes de març del 2011 va estrenar l’edifici on ens trobem actualment.

El curs 2014-2015 acaba la primera promoció de Batxillerat a l’Institut Baix a mar.

En l’actualitat, en el curs 2020-2021, al centre hi ha quatre línies a 1r d’ESO; quatre línies de 2n a 4t d’ESO, i dues línies a 1r i 2n de Batxillerat.

El centre disposa també d’una aula de Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) i d’una Aula d’Acollida.