Història del centre

L’Institut Baix a mar va engendrar-se el curs 2009-2010. Durant el primer curs el centre fou una extensió de l’Institut Dolors Mallafrè i Ros i tenia únicament dues línies de 1r d’ESO. A partir del curs 2010-2011 el centre adquireix autonomia pròpia i va creixent afegint cada any un nou curs.

5556423676_16594aaf74_o

En el moment del seu naixement, el centre estava ubicat en mòduls. El mes de març del 2011 estrenem l’edifici on ens trobem actualment.

El curs 2014-2015 acaba la primera promoció de Batxillerat a l’Institut Baix a mar.

A dia d’avui, en el centre hi ha tres línies a l’ESO, dues línies a primer de Batxillerat i una línia a segon de Batxillerat.

El centre disposa també d’una Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE), d’una Aula d’Acollida i de dos grups de Diversificació Curricular.