PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ-2020

Us comuniquem que el Departament d’Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional a grau mitjà.

RECORDEU que és MOLT IMPORTANT llegir les instruccions i que només heu de presentar la documentació al centre que us heu inscrit a les proves en les situacions que s’indiquen en aquest enllaç al full INFORMACIÓ PROVA D’ACCÉS GM

Només en el cas que hagueu de presentar documentació, heu de lliurar, SEMPRE, el formulari RESUM documentació-GM-2020 junt amb els documents a presentar i, adjuntar el o els formularis següents:

Currículum GM-2020, si s’escau.

Exempció Part Científica I tecnològica-2020. Si s’escau. En aquest cas ha d’anar acompanyat del formulari Currículum GM-2020.

Exempció llengua catalana-2020, si s’escau.

Per a més informació podeu accedir directament de la web del Departament d’Educació