INASSISTÈNCIA COL·LECTIVA 16, 17 I 18 D’OCTUBRE

Els alumnes de cicles formatius han seguit els procediments establerts i han aconseguit la participació necessària per realitzar la vaga, en canvi els alumnes de 3r, 4t d’ESO i batxillerat no han aconseguit arribar als mínims establerts per secundar-la.