PREINSCRIPCIÓ 2018/2019

En els següents enllaços trobareu la informació necessària per a poder participar en el procés:

BATXILLERAT

Calendari

Documentació i barem

Enllaç per poder fer la sol·licitud via Internet a Batxillerat.


CF GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR:

GRAU MITJÀ

Calendari i Documentació

Enllaç per poder fer la sol·licitud via Internet a cicles formatius de Grau mitjà.

RECORDEU indicar a la sol·licitud el número d’identificació de l’alumne/a i un correu electrònic per a rebre informació del Departament d’Ensenyament.


GRAU SUPERIOR

Calendari i Docs PREINS GS 2018-19-reduït

Accés a la sol·licitud de Preinscripció.

Recordeu que s’ha de fer per Internet via: sol·licitud electrònica (us heu de donar d’alta, prèviament, a l’IdCat Mòbil i no caldrà que porteu la documentació al centre) o sol·licitud en suport informàtic (en aquest cas, heu de presentar la documentació al centre escollit en primer lloc de preferència en el termini indicat). Seguiu les instruccions que trobareu a la pàgina web per a fer la sol·licitud i també hi trobareu la resta d’informacions a: terminis, requisits, documentació,…

Trobareu més informació al Departament d’Ensenyament

ATENCIÓ

Alguns cicles formatius de GRAU MITJÀ i de GRAU SUPERIOR comporten despeses complementàries que es requeriran a l’inici del curs. Trobareu aquesta informació al centre.