INSCRIPCIÓ PROVES D’ACCÉS CFGM/CFGS

S’han publicat les instruccions per a fer les inscripcions a les proves d’accés a CFGM i CFGS:

INSCRIPCIONS PROVES D’ACCÉS CFGM

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020. Si trieu el nostre institut, envieu la documentació al correu:  proves_gm@insandreunin.cat 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

 

Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020:  proves_gm@insandreunin.cat 

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal  acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

  • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
  • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
  • Prova: 2 de juliol de  Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Teniu més informació a la pàgina del Departament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

 

INSCRIPCIONS PROVES D’ACCÉS CFGS

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020. Si trieu el nostre institut, envieu la documentació a proves_gs@insandreunin.cat

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

 

Prova

Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020:  proves_gs@insandreunin.cat

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat al centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 1 de juliol de 2020

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020

Prova: 6 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Teniu més informació a la pàgina del Departament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/